Interwencja w sytuacji przemocy rówieśniczej. Metoda Wspólnej Sprawy wg. Kena Rigbiego. Edycja II

fot. Fotolia.com
fot. Fotolia.com
fot. Fotolia.comfot. Fotolia.com

Wydział Wychowania i Profilaktyki zaprasza na szkolenie e-learning pn. „Interwencja w sytuacji przemocy rówieśniczej. Metoda Wspólnej Sprawy wg. Kena Rigbiego” Edycja II. Celem kursu jest  wsparcie merytoryczne pracowników poradni psychologiczno-pedagogiczny, specjalistów szkolnych w zakresie skutecznego przeciwdziałania agresji i przemocy rówieśniczej.

Podczas kursu zostanie zaprezentowana Metoda Wspólnej Sprawy wg. Kena Rigbiego, która jest przykładem  interwencji w sytuacji przemocy rówieśniczej.

Zapisy na szkolenie odbywają się poprzez stronę www.szkolenia.ore.edu.pl

Po weryfikacji i akceptacji zgłoszeń, drogą mailową do osób zakwalifikowanych zostaną rozesłane zaproszenia do udziału w kursie wraz z kodem oraz instrukcją logowania na platformę e-learning ORE.

Ostatnia aktualizacja: 15 lutego 2018

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa