Sprawozdanie z realizacji programu „Szkoła dla Rodziców i Wychowawców” w roku 2017

Szkoła dla Rodziców i Wychowawców.Logo
Szkoła dla Rodziców i Wychowawców.Logo

Zwracamy się do trenerów oraz realizatorów programu o przesłanie sprawozdań. Termin sprawozdawczy: 1.01.2017-31.12.2017 Termin nadsyłania sprawozdań: 15.01.2018 r. Osoba sporządzająca sprawozdanie i wypełniająca formularz powinna posiadać konto w systemie szkolenia.ore.edu.pl i być zalogowana. Sprawozdanie składa się z dwóch części: I. Szkolenia przeprowadzone w 2017 II. Promocja programu 

Formularz dla realizatorów

Formularz dla trenerów

Ostatnia aktualizacja:

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa