Zaproszenie na spotkanie stacjonarne sieci współpracy „Wychowanie i profilaktyka w szkole – wspomaganie pracy szkoły w kształtowaniu postaw uczniów”

Kiedy?

29.11 – 1.12.2017 r.

Gdzie?

Centrum Szkoleniowe Ośrodka Rozwoju Edukacji w Sulejówku, ul. Paderewskiego 77. Organizator zapewnia nocleg i wyżywienie.

Dla kogo?

Dla pracowników placówek doskonalenia nauczycieli, poradni psychologiczno-pedagogicznych, doradców metodycznych oraz trenerów, którzy są uczestnikami sieci współpracy i samokształcenia organizowanych w ramach ww. projektu. Zapraszamy także wszystkich, którzy realizują wspomaganie szkół w zakresie wychowania i profilaktyki i chcą dołączyć do naszej sieci.

Cel:

Zwiększenie skuteczności działań pracowników systemu wspomagania i trenerów w zakresie diagnozowania potrzeb i problemów występujących w danej społeczności szkolnej, w tym analiza zasobów szkoły/placówki oraz występujących zagrożeń, np. zachowań problemowych uczniów.

Kontakt:

e-mail: maria.talar@ore.edu.pl

tel. 22 570 83 28

Rejestracja:

Uwaga! Aby wziąć udział w spotkaniu, należy być użytkownikiem sieci „Wychowanie i profilaktyka w szkole – wspomaganie pracy szkoły w kształtowaniu postaw uczniów”. 
Co to oznacza? Należy zarejestrować się na platformie doskonaleniewsieci.pl, zapamiętać swój login i hasło, następnie wypełnić i podpisać druki deklaracji uczestnika sieci i oświadczenia (druki są załącznikiem do ogłoszenia). Na koniec wystarczy przesłać login i skany dokumentów na adres  maria.talar@ore.edu.pl

Oryginały dokumentów prosimy przesłać pocztą tradycyjną na adres Ośrodek Rozwoju Edukacji, Maria Talar, ul. Polna 46 A, 00-644 Warszawa.

Zapisy na szkolenie:

Na szkolenie proszę zapisać się na platformie szkoleniowej ORE

Załączniki:

Deklaracja uczestnika ogólnopolskiej sieci współpracy i samokształcenia
Oświadczenie uczestnika projektu
Ramowy harmonogram spotkania

Ostatnia aktualizacja:

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa