Szkolenie dla realizatorów programu „Szkoła dla Rodziców i Wychowawców”

W dniach 6–11 listopada 2017 r. w Ośrodku Rozwoju Edukacji odbyło się szkolenie „Rodzeństwo bez rywalizacji” przeznaczone dla realizatorów programu „Szkoła dla Rodziców i Wychowawców”. Szkolenie, zorganizowane przez Marię Talar z Wydziału Wychowania i Profilaktyki, poprowadziła autorka programu – psycholog Joanna Sakowska.

W ramach „Systemu rekomendacji programów profilaktycznych i promocji zdrowia psychicznego” program ponownie oceniono jako spełniający standardy na II poziomie jakości Dobra praktyka (opinia została przedłużona do 26 kwietnia 2022 r.). Instytucjami rekomendującymi były: Instytut Psychiatrii i Neurologii, Krajowe Biuro do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii, Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Ośrodek Rozwoju Edukacji.

System doskonalenia przyszłych realizatorów programu (psychologów, pedagogów) jest prowadzony na podstawie porozumienia o współpracy Centrum Szkoleniowego Szkoła dla Rodziców i Wychowawców i Ośrodka Rozwoju Edukacji.

Wydział Wychowania i Profilaktyki ORE obejmuje nadzór merytoryczny nad działaniami dotyczącymi programu realizowanymi przez Stowarzyszenie.

Centrum Szkoleniowe Szkoła dla Rodziców i Wychowawców prowadzi szkolenia dla realizatorów oraz rodziców i wychowawców zgodnie ze standardami opracowanymi przez ORE.

Zapisy na szkolenia dla profesjonalistów (psychologów i pedagogów) prowadzi Centrum Szkoleniowe pod adresem: szkolenia@szkoladlarodzicow.eu

 

Ostatnia aktualizacja:

Szkolenie dla realizatorów programu „Szkoła dla Rodziców i Wychowawców”

Szkoła dla Rodziców i Wychowawców.Logo
Szkoła dla Rodziców i Wychowawców.Logo

W dniach 6–11 listopada 2017 r. w Ośrodku Rozwoju Edukacji odbyło się szkolenie „Rodzeństwo bez rywalizacji” przeznaczone dla realizatorów programu „Szkoła dla Rodziców i Wychowawców”. Szkolenie, zorganizowane przez Marię Talar z Wydziału Wychowania i Profilaktyki, poprowadziła autorka programu – psycholog Joanna Sakowska.

W ramach „Systemu rekomendacji programów profilaktycznych i promocji zdrowia psychicznego” program ponownie oceniono jako spełniający standardy na II poziomie jakości Dobra praktyka (opinia została przedłużona do 26 kwietnia 2022 r.). Instytucjami rekomendującymi były: Instytut Psychiatrii i Neurologii, Krajowe Biuro do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii, Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Ośrodek Rozwoju Edukacji.

System doskonalenia przyszłych realizatorów programu (psychologów, pedagogów) jest prowadzony na podstawie porozumienia o współpracy Centrum Szkoleniowego Szkoła dla Rodziców i Wychowawców i Ośrodka Rozwoju Edukacji.

Wydział Wychowania i Profilaktyki ORE obejmuje nadzór merytoryczny nad działaniami dotyczącymi programu realizowanymi przez Stowarzyszenie.

Centrum Szkoleniowe Szkoła dla Rodziców i Wychowawców prowadzi szkolenia dla realizatorów oraz rodziców i wychowawców zgodnie ze standardami opracowanymi przez ORE.

Zapisy na szkolenia dla profesjonalistów (psychologów i pedagogów) prowadzi Centrum Szkoleniowe pod adresem: szkolenia@szkoladlarodzicow.eu

 

Ostatnia aktualizacja:

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa