Sytuacja uczniów, których rodzice wyjechali zarobkowo za granicę

Tematyka migracji ekonomicznych jest przedmiotem badań i dyskusji podejmowanych przez przedstawicieli różnych dyscyplin naukowych. Pedagogiczne analizy tego zjawiska wiążą się z procesem nauczania, wychowania i opieki nad dziećmi, których rodzice wyjechali za granicę w poszukiwaniu pracy.

Warto podkreślić, że rodziny migracyjne to nowy typ środowiska rodzinnego, które ukonstytuowało się pod wpływem zachodzących przemian społecznych i społeczno-gospodarczych, stąd też należy propagować wiedzę na temat zjawiska oraz jego konsekwencji rozwojowych i edukacyjnych dla dzieci. Należy przy tym zadbać, aby nie stygmatyzować rodzin migracyjnych, natomiast po dokładnej diagnozie sytuacji rodzinnej i szkolnej uczniów prowadzić odpowiednie działania wychowawcze, profilaktyczne czy opiekuńcze.

Literatura przedmiotu jest dostępna w internecie. Polecamy Państwa uwadze publikacje, które pozwolą lepiej poznać temat:

Ostatnia aktualizacja:

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa