„Nastolatek” – trzecia część programu „Szkoła dla Rodziców i Wychowawców”

W dniach 21–24 listopada 2017 r. odbyło się szkolenie przeznaczone dla realizatorów programu zorganizowane przez Wydział Wychowania i Profilaktyki. Zajęcia prowadziła autorka programu – psycholog Joanna Sakowska.

Celem programu jest wspieranie rodziców i wychowawców w radzeniu sobie w codziennych kontaktach z dziećmi i młodzieżą. Nauka umiejętności lepszego porozumiewania się, refleksja nad własną postawą wychowawczą, wymiana doświadczeń – to małe kroki ku głębszej relacji, dającej zadowolenie i poczucie wzajemnej bliskości. To także nauka dialogu i kształtowanie więzi opartych na wzajemnym szacunku.

Program szkolenia „Nastolatek” uwzględnia problemy wieku dorastania, w tym młodzieńczy bunt, pragnienie akceptacji, potrzebę decydowania o sobie oraz zmiany obyczajowe, takie jak przedwczesne zainteresowanie seksem, narkotyki, niebezpieczeństwo uzależnienia od mediów.

Zachęcamy do zapoznania się z programem i włączenia się w jego realizację.

Zapisy na szkolenia dla profesjonalistów (psychologów i pedagogów) prowadzi Centrum Szkoleniowe pod adresem: szkolenia@szkoladlarodzicow.eu

Ostatnia aktualizacja:

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa