Zwiększenie skuteczności i efektywności działań profilaktycznych w Polsce

Zachęcamy do odwiedzenia nowej strony internetowej www.profilaktycy.pl poświęconej projektowi ukierunkowanemu na zwiększenie skuteczności i efektywności działań profilaktycznych w Polsce. Celem projektu jest wieloaspektowa diagnoza systemu profilaktyki zachowań ryzykownych dzieci i młodzieży oraz sformułowanie rekomendacji umożliwiających skuteczne i efektywne realizowanie działań profilaktycznych. Strona internetowa oraz projekt realizowany jest na zlecenie Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Ostatnia aktualizacja:

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa