Konferencja i szkolenie dla realizatorów programu Szkoła dla Rodziców i Wychowawców

Wydział Wychowania i Profilaktyki oraz projekt System doskonalenia nauczycieli oparty na ogólnodostępnym kompleksowym wspomaganiu szkół zapraszają realizatorów programu „Szkoła dla Rodziców i Wychowawców” oraz instruktorów programu „Golden 5” na konferencję pt. „Rola rodziców w nowym modelu wspomagania szkół”, która odbędzie się w dniu 28 września 2015 roku w Warszawie w Auli Ośrodka Rozwoju Edukacji, Al. Ujazdowskie 28.

 

Celem konferencji jest zapoznanie uczestników konferencji z projektem Systemu doskonalenia nauczycieli opartego na ogólnodostępnym kompleksowym wspomaganiu szkół oraz zwiększenie wiedzy na temat skutecznych działań wychowawczych i profilaktycznych, dotyczących w szczególności roli rodziców w nowym modelu wspomagania szkół; oraz wymiana doświadczeń na temat sprawdzonych, praktycznych rozwiązań z tego zakresu.

Na konferencji będziemy świętować jubileusz dwudziestopięciolecia upowszechniania programu „Szkoła dla Rodziców i Wychowawców” oraz dziesięciolecia upowszechniania programu „Golden 5”

Zapisy na konferencję „Rola rodziców w nowym modelu wspomagania szkół”

 Przy okazji tego wydarzenia, dla grupy trzydziestu osób proponujemy szkolenie pt. „Mediacje i negocjacje w szkole, na które zapraszamy osoby uczestniczące w budowaniu sieci współpracy w programach „Szkoła dla Rodziców i Wychowawców” oraz „Golden 5”. Szkolenie odbędzie się w dniach 28-30 września 2015 roku w Sulejówku.

Celem szkolenia jest przygotowanie realizatorów do wspierania szkoły w radzeniu sobie z sytuacjami konfliktowymi w szkole; promowanie idei dialogowego rozwiązywania konfliktów w szkole i placówce oraz doskonalenie umiejętności rozwiązywania konfliktów.

Uprzejmie informuję, że rejestracja nie jest równoznaczna z zakwalifikowaniem się na spotkanie.

Kryteria naboru:

  • adresat (określony powyżej),
  • kolejność zgłoszeń.

Osoby zakwalifikowane otrzymają informację pocztą elektroniczną.

Organizatorzy zapewniają bezpłatny udział w spotkaniu (zakwaterowanie i wyżywienie) oraz transport dla uczestników szkolenia pierwszego dnia na trasie Ośrodek Rozwoju Edukacji Al. Ujazdowskie 28 – Centrum Szkoleniowe Ośrodka Rozwoju Edukacji, Sulejówek ul. Paderewskiego 77.

Zapisy na szkolenie „Mediacje i negocjacje w szkole

Kontakt: tel. 22/ 5708315; e-mail: maria.talar@ore.edu.pl

 
 

Ostatnia aktualizacja:

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa