Sprawozdanie z realizacji programu „Szkoła dla Rodziców i Wychowawców” w 2014 roku

W 2014 roku na ternie całego kraju zrealizowano 375 czterdziestogodzinnych szkoleń dla 4761 osób. Realizatorzy przeprowadzili szkolenia dla 304 grup, w których uczestniczyło 3427 rodziców402 nauczycieli z 1707 placówek. Edukatorzy programu przeprowadzili 71 grup szkoleniowych dla 932 realizatorów programu z 319 placówek.

Ostatnia aktualizacja:

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa