Szkoła dla Rodziców i Wychowawców w Bochni

1 marca 2015 roku w Bochni ukończyła szkolenie dla realizatorów programu SDRiW grupa studentów studiów podyplomowych na kierunku socjoterapia Tarnowskiej Szkoły Wyższej. Studenci: pedagodzy i psycholodzy, nauczyciele i wychowawcy a zarazem rodzice mieli okazję uczestniczyć w kursie podczas realizacji dwóch modułów: treningu samokontroli emocji i warsztatu umiejętności wychowawczych.

 

Uczestnicy kursu stanowili grupę zróżnicowaną pod względem doświadczenia zawodowego, z przewagą pedagogów z długoletnim doświadczeniem zawodowym od lat pracujących z dziećmi i młodzieżą w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym im. Ks. Jana Twardowskiego w Bochni. Stąd na zakończenie warsztatu pojawiły się pomysły podjęcia pracy z rodzicami dzieci niepełnosprawnych.

Uczestnikami kursu byli też wychowawcy pracujący i przygotowujący się do pracy w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii. Wydaje się szczególnie ważne wsparcie rodziców podopiecznych MOS-ów w rozwijaniu ich kompetencji rodzicielskich, samoświadomości, umiejętności wychowawczych – co może mieć miejsce dzięki równoległej pracy z młodzieżą do pracy z rodzicami i opiekunami.

Nie obyło się w podsumowaniach udziału w warsztatach o odniesieniach do korzyściach osobistych, wszakże „osobiste” dzieci są zawsze najważniejsze i najbliższe sercu.

 

Ostatnia aktualizacja:

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa