„Unplugged” – Kontakt

 

Elżbieta Stawecka
elzbieta.stawecka@ore.edu.pl
Tel. (22) 570 83 38

Ostatnia aktualizacja:

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa