Szkoła dla Rodziców w Specjalistycznej Poradni Profilaktyczno-Terapeutycznej w Tarnowie

Szkoła dla Rodziców w Specjalistycznej Poradni Profilaktyczno-Terapeutycznej w Tarnowie świętowała w sezonie jesiennym 2011 roku mały jubileusz – odbywała się już XX edycja Szkoły dla Rodziców i Wychowawców.

 

Niezwykłość tego kursu polegała nie tylko na tym, że był on jubileuszowym, ale też, a może przede wszystkim na tym, iż dość liczną i zróżnicowaną pod względem doświadczenia, wieku, dzietności i potrzeb grupę stanowili nauczyciele -wychowawcy, którzy są także rodzicami. Specyfikę tej grupy także stanowiło to, iż większość rodziców była zaangażowana w sprawy nastolatków i to ich potrzeby zdominowały pracę grupy. Jak zawsze najważniejsze było praktyczne ćwiczenie nowych umiejętności, wymiana doświadczeń. W kursie wzięło udział 17 osób, ukończyło 15. Grupa udzieliła dwóch wywiadów: do świątecznej lokalnej wkładki „Gościa niedzielnego” i do noworocznego lokalnego tygodnika „TEMI” zachęcając innych rodziców i wychowawców do udziału w zajęciach. Oczywiście na tym nie poprzestaniemy- planujemy kolejne spotkanie w styczniu – przypominajkę. Jeszcze w styczniu rusza II cz. Szkoły kurs „Budowanie porozumienie miedzy dziećmi”, na który zapraszamy absolwentów I części z lat poprzednich, a w marcu kolejna edycja I cz. Szkoły dla rodziców. Tarnów zaprasza do Specjalistycznej Poradni Profilaktyczno-Terapeutycznej!

 

 

 

 

Opr.: Agnieszka Skołyszewska
Zdjęcie: Dorota Jucha {TEMI}
Prowadzący: Agnieszka Skołyszewska, Katarzyna Michałek

Ostatnia aktualizacja:

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa