„Szkoła dla Rodziców i Wychowawców” w roku 2010

W ramach Programu „Szkoła dla Rodziców i Wychowawców” w roku 2010 w całym kraju przeprowadzono:

 • 206 czterdziestogodzinnych szkoleń dla rodziców i nauczycieli, którymi objęto:
  • 1583 rodziców
  •  906   nauczycieli
  •  240   szkół
 • 72 czterdziestogodzinne szkolenia dla realizatorów (psychologów i pedagogów), w których uczestniczyło 949 osób;
 • 33 konferencje regionalne;
 • 19 seminariów.
 
Koordynatorzy wojewódzcy prezentowali Program na:
 • 136 radach pedagogicznych dla ponad 6000 nauczycieli;
 • 26 dwugodzinnych spotkaniach z  800 nauczycielami;
 • 80 placówkach oświatowo-wychowawczych, których uczestniczyło ponad 4000 osób;
 • 39 – krotnie władzom lokalnym /samorządowym;
 • 30  razy ukazały się informacje w mediach lokalnych.
Przeprowadzili łącznie:
 • 198 superwizji dla 730  absolwentów szkoleń.
 
Działania Ośrodka Rozwoju Edukacji w 2010 roku:
 • przeprowadzenie 3 seminariów dla 53 edukatorów-koordynatorów Programu;
 • prezentowanie Programu na konferencjach wojewódzkich dla 1050 osób;
 • zamieszczenie na stronach internetowych: ogólnopolskiego Banku realizatorów programu;
 • opracowanie e-poradnika dla rodziców i realizatorów;
 • dodrukowanie skryptów dla realizatorów cz. 1 i cz. 2;
 •  przeprowadzenie w ramach Umowy Edukacyjnej ze Stowarzyszeniem Szkoła dla Rodziców i Wychowawców „bez Porażek” 
         8 czterdziestogodzinnych szkoleń dla profesjonalistów – realizatorów; w których uczestniczyło
        109 psychologów i pedagogów,  w tym: cz.1 –75 osób, cz. 2 –11 osób i cz. 3 –23 osoby;
 • przygotowanie scenariuszy do prowadzenia zajęć dla realizatorów:
  • do cz. 3 programu
  • na dwugodzinne spotkania z nauczycielami;
 •  złożenie arkusza aplikacyjnego, w celu uzyskania rekomendacji dla Programu w banku EDDRA.
 
Oprac.: Maria Talar

Ostatnia aktualizacja:

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa