Szkolna Interwencja Profilaktyczna

Program „Szkolna Interwencja Profilaktyczna” opracowany został przez zespół pracowników Pracowni Profilaktyki Młodzieżowej “Pro-M” Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie.
 
Adresowany jest bezpośrednio do rad pedagogicznych i nauczycieli realizatorów szkół wszystkich poziomów edukacyjnych (podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych). Służy przede wszystkim przygotowaniu szkół/nauczycieli do podejmowania działań interwencyjnych wobec uczniów sięgających po substancje psychoaktywne (nikotyna, alkohol, narkotyki, dopalacze).
 
Jego celem jest zapobieganie używaniu środków odurzających i w ogólnej perspektywie – zapobieganiu problemom sięgania po różne substancje psychoaktywne przez społeczność szkolną oraz pomoc uczniom już eksperymentującym.
 
Metoda interwencji profilaktycznej może być stosowana w momencie ujawnienia faktu eksperymentowania przez ucznia z substancjami psychoaktywnymi lub podejrzenia o tego typu zachowania ryzykowne. Jednym z elementów interwencji jest współpraca z rodzicami ucznia, która polega na wsparciu emocjonalnym rodziców, edukacji w zakresie wiedzy o substancjach odurzających oraz wspólnej pomocy dziecku.
 
Interwencję profilaktyczną bezpośrednio w środowisku szkolnym prowadzą przeszkoleni nauczyciele – realizatorzy.
 
Program w ORE koordynuje Dorota Macander z Wydziału  Wychowania i Profilaktyki
Kontakt: E-mail: dorota.macander@ore.edu.pl; tel: 22 570 83 06
 
Ośrodek Rozwoju Edukacji prowadzi tylko szkolenia dla instruktorów programu. Dyrektorzy szkół mogą zamawiać szkolenia dla rad pedagogicznych bezpośrednio u rekomendowanego Instruktora, bądź za pośrednictwem podmiotów lub instytucji, które sfinansują szkołom ten program.

Ostatnia aktualizacja:

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa