Zarządzanie oświatą w samorządach – Aktualności

Zarządzanie oświatą w samorządach – Aktualności

Drugie szkolenie – Wprowadzenie do strategii budowania oświatowych działań promocyjnych

fot. Fotolia.com
fot. Fotolia.com

Serdecznie zapraszamy samorządowców na dwudniowe szkolenie warsztatowe przygotowujące do promowania działań oświatowych w jednostce samorządu terytorialnego (JST). Szkolenie odbędzie się w Centrum Szkoleniowym ORE w Sulejówku dniach 19–20 marca 2018 r.

Systemowe wspieranie uczniów ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi w świetle zmian prawnych i finansowych

fot. Fotolia.com

Serdecznie zapraszamy samorządowców na dwudniowe szkolenie dotyczące nowych rozwiązań prawnych w zakresie kształcenia dzieci i młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz dyskusję nad ich praktyczną implementacją. Istotnym elementem szkolenia będzie także analiza aktualnych instrumentów finansowych w organizacji wsparcia ukierunkowanego na ww. grupę uczniów. Szkolenie odbędzie się w Warszawie w hotelu Holiday Park (ul. Heroldów 1B) w dniach 1–2 marca 2018 r.

Filmowe przykłady dobrych praktyk samorządowych

fot.Fotolia.com

Jak wspomagać szkoły, aby lepiej służyły uczniom? Po czym poznać, że szkoły kształtują kompetencje kluczowe uczniów? Jak wesprzeć dyrektorów i nauczycieli, aby podejmowane przez nich działania jeszcze bardziej przyczyniały się do rozwoju uczniów? Dlaczego kształtowanie kompetencji uczniów jest takie ważne dla przyszłości uczniów i całego środowiska lokalnego? Co zrobić, żeby uczniowie lubili gminne szkoły? Jak przekonać środowisko lokalne, aby włączyło się w realizację działań, […]

Finansowanie oświaty – seminarium dla samorządowców we Wrocławiu

Zapraszamy samorządowców na kolejne dwudniowe seminarium „Finansowanie oświaty – nowe regulacje prawne” poświęcone omówieniu rozwiązań prawnych zawartych w ustawie o finansowaniu zadań oświatowych. Projekt ustawy od pół roku był konsultowany ze środowiskiem oświatowym.

Projekty konkursowe – nowa zakładka

fot.Fotolia.com

Zapraszamy wszystkich samorządowców zainteresowanych uczestnictwem w projektach konkursowych oraz beneficjentów realizujących projekty do zapoznania się z informacjami zamieszczonymi w nowej zakładce – Projekty konkursowe.

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa