Nowe filmy z przykładami dobrych praktyk samorządowych

Zapraszamy do zapoznania się z sześcioma nowymi filmami przygotowanymi w ramach projektu. Prezentują one związki między działaniami podejmowanymi przez samorząd a rozwojem szkół i kompetencji kluczowych uczniów. Polityka oświatowa jednostek samorządu terytorialnego (JST) ukierunkowana na wsparcie szkół oraz zainicjowanie działań rozwijających kompetencje kluczowe uczniów przyczynia się do rozwoju lokalnego kapitału społecznego oraz staje się trampoliną dla absolwentów szkół lepiej odnajdujących się na rynku pracy.

Prezentujemy następujące filmy:

  1. Z kompetencjami kluczowymi za pan brat (gmina miasta Rypin);
  2. Kompetencje kluczowe – budżet obywatelski (miasto i gmina Pszczyna);
  3. Rozwijamy kompetencje kluczowe – wyrównujemy szanse (miasto Braniewo);
  4. Kompetencje kluczowe. Tworzymy wspólnotę, wymiana doświadczeń, komunikacja, otwartość (miasto Brodnica);
  5. Kompetencje kluczowe. Współpraca – klucz do sukcesu na rynku pracy (miasto Żory);
  6. Skarbnica kompetencji kluczowych (powiat bocheński).

Filmy „Samorządowe przykłady dobrych praktyk” prezentują rozwiązania wdrożone w związku
z uczestnictwem JST w pilotażu realizowanym w ramach projektu „Wsparcie kadry jednostek samorządu terytorialnego w zarządzaniu oświatą ukierunkowanym na rozwój szkół i kompetencji kluczowych uczniów”. Ich celem jest upowszechnienie i promocja innowacyjnych pomysłów w zakresie lokalnej polityki oświatowej. Filmy podpowiadają, w jaki sposób samorządy mogą wspierać szkoły w rozwoju oraz kształtowaniu kompetencji kluczowych uczniów. Wskazują na korzyści wynikające z podjętych działań oraz zachęcają do skoordynowania działań z zakresu doskonalenia nauczycieli w formie procesowego wspomagania.

Mamy nadzieję, że zainspirują one samorządowców do skorzystania ze sprawdzonych wzorców działania i ich efektywnego wykorzystania na potrzeby konkretnej gminy/miasta czy powiatu, a także do własnych poszukiwań innowacyjnych rozwiązań.

Samorządowe przykłady dobrych praktyk

Ostatnia aktualizacja: 13 czerwca 2018

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa