Zarządzanie oświatą w samorządach – Aktualności

Zarządzanie oświatą w samorządach – Aktualności

Nadzór jednostki samorządu terytorialnego nad oświatą na jej terenie – szkolenie dla samorządowców

fot. Fotolia.com

Serdecznie zapraszamy samorządowców na dwudniowe szkolenie dotyczące zadań gminy/powiatu w zakresie nadzoru nad szkołami i placówkami oświatowymi. W ramach szkolenia omówione i wyjaśnione zostaną problematyczne zagadnienia prawne oraz ich praktyczne implikacje. W ramach szkolenia omówione zostaną także zagadnienia związane z rozliczaniem wynagrodzeń nauczycieli z dokonywaniem oceny pracy dyrektora szkoły, zwłaszcza powiązania pomiędzy nadzorem nad szkołą i placówką oświatową a oceną pracy jej dyrektora oraz udziałem w tym […]

Uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – perspektywa samorządowca. Seminarium dla samorządowców w Warszawie

fot.Fotolia.com

Zapraszamy samorządowców w dniach 14–15 maja 2018 r. na dwudniowe seminarium „Uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – perspektywa samorządowca” poświęcone rozwiązaniom prawnym w zakresie kształcenia dzieci i młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Systemowe wspieranie uczniów ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi w świetle zmian prawnych i finansowych. Trzecie szkolenie dla samorządowców

fot. Fotolia.com

Zapraszamy samorządowców na kolejne dwudniowe szkolenie dotyczące nowych rozwiązań prawnych w zakresie kształcenia dzieci i młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz dyskusję nad ich praktyczną implementacją. Istotnym elementem szkolenia będzie analiza aktualnych instrumentów finansowych w organizacji wsparcia ukierunkowanego na ww. grupę uczniów. Szkolenie odbędzie się w Centrum Szkoleniowym w Sulejówku w dniach 23–24 kwietnia 2018 r.

Organizacja pracy szkoły/przedszkola – perspektywa samorządowca

fot. Fotolia.com

Serdecznie zapraszamy samorządowców na dwudniowe szkolenie dotyczące rozwiązań prawnych niezbędnych do zatwierdzenia arkusza organizacyjnego szkoły lub przedszkola oraz prowadzenia efektywnej polityki kadrowej w oparciu o najnowsze zapisy Karty Nauczyciela. Szkolenie odbędzie się w Centrum Szkoleniowym ORE w Sulejówku dniach 18–19 kwietnia 2018 r.

Trzecie szkolenie – wprowadzenie do strategii budowania oświatowych działań promocyjnych

fot.Fotolia.com

Serdecznie zapraszamy samorządowców na kolejne dwudniowe szkolenie warsztatowe przygotowujące do promowania działań oświatowych w jednostce samorządu terytorialnego (JST). Szkolenie odbędzie się w Centrum Szkoleniowym ORE w Sulejówku dniach 6–7 kwietnia 2018 r.

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa