Narzędzia zarządzania oświatą w samorządzie – szkolenie dla samorządowców

Serdecznie zapraszamy samorządowców na 2-dniowe szkolenie w terminie 21-22 maja 2018r.
w Centrum Szkoleniowym ORE w Sulejówku dotyczące narzędzi zarządzania oświatą w samorządzie. Szkolenie zostało podzielone na dwie części odnoszące się do dwóch narzędzi zarządczych: wskaźników oświatowych oraz utworzenia centrum usług wspólnych (finansowanie, organizacja i funkcjonowanie szkół i placówek oświatowych).

Adresaci szkolenia: Pracownicy JST zarządzający szkołami i placówkami oświatowymi.

Cele szkolenia:

 1. Przekazanie uporządkowanej wiedzy o narzędziach/instrumentach zarządzania oświatą
  w jednostkach samorządu terytorialnego oraz ich możliwościach wykorzystania do rozwoju lokalnej oświaty.
 2. Doskonalenie umiejętności korzystania z instrumentów zarządczych w celu podnoszenia jakości świadczonych usług edukacyjnych w jednostkach samorządu terytorialnego.
 3. Kształtowanie postaw gotowości do wykorzystania istniejących narzędzi/instrumentów zarządczych.

I część szkolenia: Wskaźniki oświatowe wraz z przykładami ich praktycznych zastosowań.

 1. Rola wskaźników w zarządzaniu oświatą. Czym powinny być wskaźniki oświatowe, jak można je wykorzystywać oraz jakie negatywne skutki może przynieść niewłaściwy ich dobór?
 2. Dane Systemu Informacji Oświatowej – czy można je wykorzystać w zarządzaniu oświatą? Analiza wskaźnikowa danych SIO to wciąż obszar niewykorzystanych możliwości. Przykłady wykorzystania tych danych oraz prezentacja, jak ich analiza może wpłynąć na zmianę obrazu lokalnej oświaty.
 3. Analiza organizacyjna placówek oświatowych z elementami analizy finansowej, jako jedno
  z podstawowych narzędzi do skutecznego zarządzania oświatą. Prezentacja praktycznego zastosowania wskaźników do analizy organizacyjnej z elementami analizy finansowej oraz wykorzystanie jej w zarządzaniu oświatą.
 4. Standaryzacja zatrudnienia nauczycieli i pracowników administracji i obsługi w placówkach oświatowych – czy warto? Metody standaryzacji zatrudnienia w szkołach oraz przedszkolach.
  Na przykładach wskazanie praktycznych skutków wdrażania w JST.

II część szkolenia: Centrum Usług Wspólnychzmiana efektywności zarządzania.

 1. Czym jest CUW? Analiza korzyści i możliwości wynikających z funkcjonowania Centrum. Podstawy prawne rozwiązania, jego założenia oraz możliwe skutki (m. in. oszczędności finansowe, zmiana efektywności zarządzania, jakość świadczonych usług, standaryzacja działań; zagrożenia związane z tym rozwiązaniem).
 2. Przykładowa struktura organizacyjna CUW. Omówienie przykładowej struktury organizacyjnej
  w odniesieniu do działań związanych z finansami, sprawami organizacyjnymi CUW, funkcjonowaniem szkół i placówek oświatowych.
 3. Rola samorządu w tworzeniu CUW. Prezentacja praktycznych przykładów CUW-ów
  w różnych typach JST (samorządach dużych i małych) oraz wskazanie (m. in. zadań, sprawozdawczości, zabezpieczenia środków na funkcjonowanie, CUW a RODO).
 4. Tworzenie CUW- zajęcia praktyczne w grupach. Wykorzystanie nabytej wiedzy w praktyce
  w trakcie zajęć grupowych.

Zajęcia warsztatowe prowadzone będą przez ekspertów i praktyków (w tym samorządowców).

Termin szkolenia:

 • 21-22 maja 2018r. – Centrum Szkoleniowe w Sulejówku, ul. Paderewskiego 77.

Organizator zapewnia wyżywienie i zakwaterowanie w Ośrodku.       

Organizator nie zapewnia dojazdu do Sulejówka. W razie własnym przyjazdu samochodem – Ośrodek zapewnia bezpłatny parking.

Szkolenie jest współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Dojazd do Centrum Szkoleniowego:

 • pociąg podmiejski linii Kolei Mazowieckich z dworca Warszawa Zachodnia lub Śródmieście (kierunek Siedlce, Mrozy, Mińsk Mazowiecki). Obowiązują bilety zakupione w kasach PKP lub u kierownika pociągu,
 • pociąg Szybkiej Kolei Miejskiej (SKM) z dworca Warszawa Zachodnia lub Śródmieście, kierunek Sulejówek Miłosna. Obowiązują bilety ZTM – warszawskie miejskie (strefa 2 – dawna strefa podmiejska) zakupione w kioskach ruchu, automatach lub u kierownika pociągu.

W obu przypadkach należy wysiąść na stacji SULEJÓWEK.

Program szkolenia

Nabór na szkolenie

Szkolenie organizowane jest w ramach projektu „Wsparcie kadry jednostek samorządu terytorialnego w zarzadzaniu oświatą ukierunkowanym na rozwój szkół i kompetencji kluczowych uczniów” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego przez Ośrodek rozwoju Edukacji w Partnerstwie ze Związkiem Miast Polskich, w ramach Osi Priorytetowej II, Działania 2.10, Program Operacyjny WIEDZA –EDUKACJA-ROZWÓJ na lata 20014-2020

  W razie pytań, proszę kontaktować się z:

  Piotrem Matuszakiem tel. 570-83-42, mail:piotr.matuszak@ore.edu.pl

 

Ostatnia aktualizacja: 17 maja 2018

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa