Lokalne plany rozwoju oświaty oraz wspomagania szkół opracowane przez JST uczestniczące w pilotażu

Prezentujemy 30 opracowanych w pilotażu lokalnych planów rozwoju oświaty oraz wspomagania szkół. Plany zostały pogrupowane według typów jednostek samorządu terytorialnego (JST), tj. plany gmin wiejskich, miejsko-wiejskich, miejskich oraz plany powiatów. Lokalne plany strategiczne opracowane przez samorządy uczestniczące w pilotażu będą stanowić podstawę podjęcia działań wspomagających w szkołach i placówkach oświatowych od września roku szkolnego 2018/2019.

Pod koniec roku 2018 (w listopadzie – grudniu) zostanie przeprowadzony monitoring wdrażania opracowanych planów. Wyniki monitoringu zostaną przedstawione w formie raportu na stronie internetowej projektu.

Lokalne plany rozwoju oświaty oraz wspomagania szkół

Ostatnia aktualizacja: 12 czerwca 2018

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa