Rola JST w rozwijaniu szkół i kształtowaniu kompetencji kluczowych uczniów – poradnik dla samorządowców

W poradniku opracowano najważniejsze zagadnienia poruszane podczas szkoleń adresowanych do przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego (JST), zajmujących się planowaniem działań oświatowych, ukierunkowanych na rozwój szkół i kompetencji kluczowych uczniów niezbędnych na rynku pracy.

Zakres tematyczny poradnika obejmuje zagadnienia: od analizy dokumentów strategicznych rozwoju państwa, poprzez zmienne operacyjne, stanowiące pakiet praktycznych wskazówek dla samorządowców, a skończywszy na analizie czynnika ludzkiego jako gwaranta powodzenia każdego działania.

Decyzje podejmowane przez jednostki samorządu terytorialnego – organy prowadzące szkół/placówek – mają istotne znaczenie w kreowaniu spójnej lokalnej polityki projakościowej w zakresie oświaty. Szczególne znaczenie mają decyzje dotyczące alokacji środków budżetowych na zadania i działania realizowane przez szkoły podległe jednostkom samorządu terytorialnego. Ważne jednak, żeby decyzje podejmowane na poziomie JST uwzględniały potrzeby i możliwości uczniów (w tym także uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi) oraz sprzyjały ich wszechstronnemu rozwojowi.

Decyzje zarządcze JST realnie kreują sytuacje z jednej strony sprzyjające realizacji zadań związanych z kształtowaniem kompetencji kluczowych uczniów, a z drugiej – wykluczające podejmowanie takich działań przez szkoły i placówki im podległe. To samorząd decyduje o przeznaczeniu otrzymywanej z budżetu subwencji oświatowej na cele związane z rozwojem bazy szkół i placówek, doskonaleniem nauczycieli, uruchamianiem dodatkowych zajęć rozwijających zainteresowania i umiejętności uczniów oraz innymi działami przyczyniającymi się zarówno do tworzenia warunków, jak i rozwoju kompetencji kluczowych uczniów.

Dostarczenie wiedzy oraz poszerzenie umiejętności kadry kierowniczej JST z zakresu rozwijania kompetencji kluczowych uczniów przyczyni się do włączenia w nurt lokalnych polityk oświatowych działań związanych z tym obszarem czy choćby postrzegania ich jako głównego motoru rozwoju gminy czy regionu.

Zachęcamy do zapoznania się z publikacją. Daje ona bowiem szeroką perspektywę poznawczą i praktyczną, a może także skłoni do refleksji nad własnymi kompetencjami. Życzymy zmiany postaw oraz rozwijania potencjału – własnego, a także ludzi, których Państwo wspierają poprzez codzienną pracę.

Zespół projektu

 

 

Ostatnia aktualizacja: 5 lipca 2018

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa