Zarządzanie oświatą w samorządach – Aktualności

Zarządzanie oświatą w samorządach – Aktualności

Diagnoza kompetencji kadr zarządzających oświatą w JST – zaproszenie do udziału w postępowaniu

Ośrodek Rozwoju Edukacji poszukuje Wykonawcy do przeprowadzenia badania diagnozującego kompetencje kadr zarządzających oraz pracowników operacyjnych realizujących zadania oświatowe w samorządach. Ponadto, badanie powinno; wskazać te kompetencje, które najmocniej korelują z gotowością kadry JST do podejmowania działań prorozwojowych z zakresu doskonalenia procesów zarządzania oświatą, zdiagnozować dotychczasowe metody podnoszenia kompetencji przez przedstawicieli JST, zdiagnozować zapotrzebowanie na informacje i różne formy doskonalenia, zidentyfikować potrzeby pracowników JST w zakresie uzyskiwania […]

Zarządzanie oświatą w samorządach − projekt PO WER

Informujemy, że zgodnie z Decyzją Ministra Edukacji Narodowej, Ośrodek Rozwoju Edukacji rozpoczyna realizację projektu pozakonkursowego o charakterze koncepcyjnym Wsparcie kadry jednostek samorządu terytorialnego w zarządzaniu oświatą ukierunkowanym na rozwój szkół i kompetencji kluczowych uczniów. Projekt będzie realizowany od kwietnia 2016 do marca 2018 roku.  Jego celem jest wzmocnienie kompetencji przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego. Działania zarządcze przedstawicieli JST winny być ukierunkowane na jakość oferty edukacyjnej, […]

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa