Profilaktyka agresji i przemocy rówieśniczej w klasie

Publikacja przygotowana z myślą o nauczycielach, a zwłaszcza wychowawcach klas, psychologach i pedagogach szkolnych. Jej celem jest przybliżenie specjalistom pracującym z dziećmi i młodzieżą problematyki agresji i przemocy rówieśniczej, których przyczyny tkwią w trudnej sytuacji interpersonalnej klasy. Zdaniem autorki negatywne stosunki koleżeńskie, brak poczucia bezpieczeństwa, podziały na wrogie podgrupy, odrzucanie jednostek lub nieodpowiednie normy dotyczące traktowania innych osób – sprzyjają występowa­niu agresji i przemocy rówieśniczej.

Autorka twierdzi, że przeciwwagę dla negatywnych postaw uczniów stanowi przywódcza pozycja nauczyciela, a szczególnie wychowawcy klasy, którego głównym zadaniem powinno być kształtowanie włączającej i niedyskryminującej nikogo kultury szkolnej, gdzie nie ma miejsca na agresję czy przemoc. Realizacja tego założenia jest możliwa, jeśli cała kadra nauczycielska ma silną renomę liderów klasowego życia, opartą na poczuciu autorytetu – wtedy realnie przejmuje od­powiedzialność za dobro i ochronę uczniów przed szkodliwymi zachowaniami rówieśników.

Autorka przekazuje nauczycielom cenne wskazówki do pracy z uczniami, udziela praktycznych rad ułatwiających stwierdzanie ryzyka agresji i przemocy rówieśniczej oraz eliminowanie negatywnych postaw w gronie podopiecznych, jeśli takie wystąpią.

Załączniki:

Ostatnia aktualizacja: 29 kwietnia 2021

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa