Wydział Specjalnych Potrzeb Edukacyjnych

Wydział Specjalnych Potrzeb Edukacyjnych

Olimpiady dla gimnazjalistów – archiwum projektu

Olimpiady pilotażowe Ośrodek Rozwoju Edukacji w ramach projektu systemowego „Opracowanie i wdrożenie kompleksowego systemu pracy z uczniem zdolnym” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w latach 2010–2014 organizował wraz z partnerami 4 olimpiady pilotażowe. Są to olimpiady: Olimpiada Języka Hiszpańskiego Olimpiada Matematyczna Gimnazjalistów Olimpiada Informatyczna Gimnazjalistów Olimpiada Języka Angielskiego dla Gimnazjalistów Partnerami projektu są: Polskie Towarzystwo Neofilologiczne – Olimpiada Języka Hiszpańskiego; […]

Uczeń z zaburzeniami zachowania w szkole − Opis projektu

Wydział Specjalnych Potrzeb Edukacyjnych Ośrodka Rozwoju Edukacji rozpoczął realizację projektu „Uczniowie z zaburzeniami zachowania w szkole. Współpraca w budowaniu strategii pomocy”.  Celem projektu jest wdrażanie zmiany jakościowej w obszarze pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom przejawiającym zaburzenia zachowania – zgodnie z założeniami Ministerstwa Edukacji Narodowej.  Projekt adresowany jest do: nauczycieli-konsultantów, psychologów i pedagogów ODN posiadających kompetencje w zakresie doskonalenia nauczycieli w obszarze pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz   psychologów i pedagogów […]

Wydział Specjalnych Potrzeb Edukacyjnych − Kontakt

Kierownik Wydziału Monika Dobrowolska tel. 22 570 83 02 monika.dobrowolska@ore.edu.pl Wioletta Jaskólska tel. 22 570 83 20 wioletta.jaskolska@ore.edu.pl Joanna Różańska 22 570-83-03 joanna.rozanska@ore.edu.pl Dagmara Grams-Lesińska tel. 22 570 83 34 dagmara.grams-lesinska@ore.edu.pl Lokalizacja Wydziału: ul. Polna 46 a

Specjalne potrzeby edukacyjne – wybrane akty prawne

Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. − Prawo oświatowe (t.j. U. 2023 poz. 900 ze zm.) Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. − Karta Nauczyciela (t.j. Dz.U. 2023 poz. 984 ze zm.) Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 14 września 2023 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz.U. 2023 poz. 2102) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej […]

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa