Wydział Specjalnych Potrzeb Edukacyjnych

Wydział Specjalnych Potrzeb Edukacyjnych

Bank Dobrych Praktyk − Warunki publikacji

Publikacje w wersji elektronicznej prosimy przesyłać: na adres dobrepraktyki@ore.edu.pl oraz w formie papierowej na adres: Wydział Specjalnych Potrzeb Edukacyjnych w ORE ul. Polna 46a 00-644 Warszawa  

Zwiększenie kompetencji kadr pedagogicznych w placówkach prowadzących wczesne wspomaganie rozwoju dziecka (WWRD)

Wydział Specjalnych Potrzeb Edukacyjnych Ośrodka Rozwoju Edukacji realizuje program doskonalenia kadr w obszarze „Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka w środowisku rodzinnym”. Dopiero od 2005 r. oddziaływania wobec małego dziecka z niepełnosprawnością i jego rodziny zostały prawnie usankcjonowane jako zadanie systemu edukacji. Wcześniej problematyką tą zajmował się resort zdrowia, w naturalny sposób proponując podejście typowo medyczne, w którym główny nacisk położony był na rozwój somatyczny dziecka. W medycznym modelu […]

Uczeń zdolny − Kontakt

Wioletta Jaskólska tel.: 22 570 83 20 wioletta.jaskolska@ore.edu.pl Wszelkie zapytania dotyczące SOT/MOT prosimy kierować na adres: talenty@ore.edu.pl

Opracowanie i wdrożenie kompleksowego systemu pracy z uczniem zdolnym – archiwum projektu

Projekt „Opracowanie i wdrożenie kompleksowego systemu pracy z uczniem zdolnym” realizowany był od 1 lutego 2010 r. do 31 grudnia 2014 r. Od dnia 1 stycznia 2015 r. działania realizowane w ramach ww. projektu są kontynuowane przez Wydział Specjalnych Potrzeb Edukacyjnych Ośrodka Rozwoju Edukacji. Celem strategicznym projektu było opracowanie i wdrożenie kompleksowego systemu pracy z uczniem zdolnym. Służyło temu m.in. wprowadzenie zmian legislacyjnych, jak również pogłębiona analiza obecnie […]

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa