Wydział Specjalnych Potrzeb Edukacyjnych

Wydział Specjalnych Potrzeb Edukacyjnych

Szkolenie „Rozwijanie kreatywności dzieci/uczniów – edukacja wczesnoszkolna”

Szkolenie „Rozwijanie kreatywności dzieci/uczniów – edukacja wczesnoszkolna”, odbyło się online 11 czerwca 2024 r. Organizatorem wydarzenia był Wydział Specjalnych Potrzeb Edukacyjnych Ośrodka Rozwoju Edukacji. Główne cele szkolenia to: poszerzenie wiedzy na temat kreatywności i sposobów rozwijania tej kluczowej kompetencji u uczniów w edukacji wczesnoszkolnej; wzbogacenie warsztatu pracy nauczyciela w edukacji wczesnoszkolnej, z uwzględnieniem uczniów zdolnych; zaprezentowanie rozwiązań i metod pracy nauczyciela, odpowiadających na zmieniające się […]

Konferencja Ocena funkcjonalna i skrining rozwoju małego dziecka w nowym modelu wczesnego wspomagania rozwoju dzieci i wsparcia rodzin

Na zdjęciu: Andrzej Suchenek (Dyrektor ORE), Marzenna Habib (Wicedyrektor ORE)

Konferencja Ocena funkcjonalna i skrining rozwoju małego dziecka w nowym modelu wczesnego wspomagania rozwoju dzieci i wsparcia rodzin, odbyła się online 5 czerwca 2024 r. Organizatorem wydarzenia był Wydział Specjalnych Potrzeb Edukacyjnych Ośrodka Rozwoju Edukacji. Gośćmi wydarzenia byli: Izabela Ziętka – Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Edukacji Narodowej (MEN) Helena Maryjanowska – Naczelnik Wydziału Wczesnego Wspomagania Rozwoju i Kształcenia Specjalistycznego w Departamencie Edukacji Włączającej MEN […]

Konferencja online: Ocena funkcjonalna i skrining rozwoju małego dziecka w nowym modelu wczesnego wspomagania rozwoju dzieci i wsparcia rodzin

Wydział Specjalnych Potrzeb Edukacyjnych Ośrodka Rozwoju Edukacji zaprasza do udziału w konferencji Ocena funkcjonalna i skrining rozwoju małego dziecka w nowym modelu wczesnego wspomagania rozwoju dzieci i wsparcia rodzin, która odbędzie się online 5 czerwca 2024 r.

Szkolenie „Rozwijanie kreatywności dzieci/uczniów – edukacja wczesnoszkolna”

Wydział Specjalnych Potrzeb Edukacyjnych Ośrodka Rozwoju Edukacji zaprasza do udziału w szkoleniu online Rozwijanie kreatywności dzieci/uczniów – edukacja wczesnoszkolna, które odbędzie się 11 czerwca 2024 r. Cele: Poszerzenie wiedzy na temat kreatywności i sposobów rozwijania tej kluczowej kompetencji u uczniów w edukacji wczesnoszkolnej; Wzbogacenie warsztatu pracy nauczyciela w edukacji wczesnoszkolnej, z uwzględnieniem uczniów zdolnych; Zaprezentowanie rozwiązań i metod pracy nauczyciela, odpowiadających na zmieniające się potrzeby percepcyjne dzieci/uczniów, […]

XXV spotkanie informacyjno-konsultacyjne dla wizytatorów

Źródło: Fotolia

XXV spotkanie informacyjno-konsultacyjne w ramach cyklu spotkań organizowanych dla wizytatorów ds. specjalnych potrzeb edukacyjnych odbyło się online 23 kwietnia 2024 r. Spotkanie zorganizowane zostało przez Wydział Specjalnych Potrzeb Edukacyjnych ORE. W wydarzeniu wzięło udział około 140 wizytatorów z kuratoriów oświaty z całej Polski. Uczestniczyli w nim także przedstawiciele Ministerstwa Edukacji Narodowej: Helena Maryjanowska, Naczelnik Wydziału Wczesnego Wspomagania Rozwoju i Kształcenia Specjalistycznego w Departamencie Edukacji Włączającej […]

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa