Wydział Specjalnych Potrzeb Edukacyjnych

Wydział Specjalnych Potrzeb Edukacyjnych

Uczeń z zaburzeniami zachowania w szkole − Realizatorzy w woj. zachodniopomorskim

Uczeń z zaburzeniami zachowania w szkole − Realizatorzy w woj. zachodniopomorskim  Imię i nazwisko Miejsce pracy Kontakt Katarzyna Marcinków Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna ul. Korczaka 27, 72-009 Police tel. 91 317 67 29 e-mail: kmarcinkow@poradniapolice.pl Teresa Ogniewska Centrum Edukacji Nauczycieli Ul. Ruszczyca 16, 75-654 Koszalin tel. 94 3476725 e-mail: teresaogniewska@cen.edu.pl Ewa Proch-Maslowska Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna ul. Morska 43, 75-215 Koszalin tel. 94 3430211   dolnośląskie kujawsko-pomorskie lubelskie lubuskie łódzkie małopolskie […]

Uczeń z zaburzeniami zachowania w szkole − Etapy realizacji projektu

Etapy realizacji projektu „Uczniowie z zaburzeniami zachowania w szkole. Współpraca w budowaniu strategii pomocy”: czerwiec 2010 – szkolenie pierwszych realizatorów, 20 osobowej grupy reprezentantów poradni psychologiczno-pedagogicznych i ośrodków doskonalenia nauczycieli z 11 województw – GRUPA I; lipiec – grudzień 2010 – pilotażowa realizacja szkoleń dla nauczycieli, nadsyłanie sprawozdań do ORE. Doskonalenie nauczycieli miało formę szkoleń dla rad pedagogicznych i warsztatów. W obu formach […]

Wydział Specjalnych Potrzeb Edukacyjnych – zadania

Do zadań Wydziału Specjalnych Potrzeb Edukacyjnych (WSPE) należy w szczególności: przygotowywanie i realizacja ogólnokrajowych programów doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz dyrektorów przedszkoli, szkół i placówek, zgodnie z potrzebami systemu oświaty w obszarze pracy z dzieckiem lub uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi; wspieranie publicznych placówek doskonalenia nauczycieli, poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym poradni specjalistycznych, oraz bibliotek pedagogicznych, w zakresie wynikającym z kierunków polityki oświatowej państwa oraz wprowadzanych zmian w systemie oświaty w obszarze pracy […]

Bank Dobrych Praktyk − Opis projektu

Wydział Specjalnych Potrzeb Edukacyjnych (WSPE) Ośrodka Rozwoju Edukacji zaprasza Państwa do współtworzenia Banku Dobrych Praktyk, służącego wymianie doświadczeń, współpracy środowiska oświatowego i dzieleniu się dobrymi praktykami w obszarze skutecznych rozwiązań w pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (SPE) w przedszkolu, szkole i placówce. Dobre praktyki w obszarze organizacji kształcenia i pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla ucznia ze SPE mają wspierać szkoły ogólnodostępne w realizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej, a tym samym […]

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa