Rola rodziców w nowym modelu wspomagania szkół – relacja ze spotkania

W dniu 28 września odbyło się w Ośrodku Rozwoju Edukacji spotkanie, którego celem było przedstawienie założeń nowego systemu doskonalenia nauczycieli oraz pokazanie, jakie znaczenie dla rozwoju szkoły ma współpraca rodziców i nauczycieli. Uczestnicy mieli okazję poszerzyć swoją wiedzę na temat zagadnień wychowawczych i profilaktycznych oraz wymienić się doświadczeniami na temat sprawdzonych działań, które może prowadzić szkoła w tym zakresie.

Czytaj więcej

Ostatnia aktualizacja:

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa