Seminarium edukatorów-koordynatorów programu „Szkoła dla Rodziców i Wychowawców”

Uczestnicy seminarium programu Szkoła dla Rodziców i WychowawcówW dniach 20-22 kwietnia 2015 roku w Sulejówku odbyło się doroczne seminarium edukatorów-koordynatorów programu „Szkoła dla Rodziców i Wychowawców”, które poprowadziła Joanna Sakowska – autorka programu. W programie seminarium znalazły się wymiana doświadczeń edukatorów programu z realizacji programu w 2014 r. oraz wypracowanie strategii działań na rok 2015 w zakresie wdrażania i upowszechniania ogólnopolskiego programu „Szkoła dla Rodziców i Wychowawców”.

 

Zapoznano również edukatorów z modelem tworzenia sieci współpracy na platformie ORE. W trakcie spotkania p. Elżbieta Nerwińska (reprezentująca Centrum Pozytywnej Edukacji – niepubliczną placówkę doskonalenia nauczycieli) uczestnikom semianrium przestawiła oczekiwania rodziców oraz możliwości ich wpływu na realizację w szkole, w trakcie procesu dydaktycznego oraz działania rozwijające umiejętności społeczno-emocjonalne uczniów na podstawie opublikowanego w marcu 2015 r. raportu OECD.

 

Ostatnia aktualizacja:

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa