Szkoła dialogu. Książka. Prezentacje multimedialne. Arkusze ćwiczeń.

Szkoła dialogu - okładka książkiPolecamy książkę Barbary Charczuk pt. Szkoła dialogu. Scenariusze i prezentacje multimedialne na spotkania z rodzicami. Czy można sobie wyobrazić szkołę bez rodziców? Oczywiście nie. Rodzice zawsze stoją za dzieckiem. A bez dziecka nie byłoby szkoły i niepotrzebni byliby nauczyciele. Można zatem powiedzieć, że nauczyciele są „skazani” na kontakty z rodzicami. W książce znalazły się odpowiedzi na wiele ważnych pytań dotyczących organizowania współpracy z rodzicami oraz propozycja wsparcia rodziców w wychowywaniu dzieci poprzez udział w zajęciach edukacyjnych. Warsztatowa forma zajęć, bazująca na nowoczesnym modelu kształcenia, czyli uczeniu się przez doświadczanie i wykorzystywanie aktywizujących metod i technik nauczania, wzbogacona prezentacją multimedialną, to doskonała propozycja dla współczesnego nauczyciela i rodzica. Książka do dostępna w KsięgarniaRubikon.pl

Autorka proponuje scenariusze 19 spotkań, podczas których poruszane są ważne zagadnienia wychowawcze. Zajęcia może przeprowadzić wychowawca dla rodziców z jednej klasy, jak również pedagog czy psycholog szkolny dla chętnych rodziców z wielu klas. Zajęcia są „autonomizne” tzn. można przeprowadzić tylko wybrane lub w dowolnej kolejności. Dobra współpraca nauczycieli i rodziców to najistotniejszy warunek wszechstronnego rozwoju i edukacyjnego sukcesu dziecka.

Wybrane tematy:

  • Być dobrym czy fajnym rodzicem?
  • Trudny czas dojrzewania
  • Jak uchronić dziecko przed uzależnieniami?
  • Budowanie więzi z dzieckiem
  • Trudny świat emocji i uczuć
  • Sytuacje konfliktowe, czyli o skutecznym porozumiewaniu się
  • Pochwała i nagroda pomocą w wychowaniu
  • Dać dziecku czas, czyli o codzienności i świętowaniu w rodzinie
  • Jak wspierać dziecko w kształtowaniu charakteru?
  • Gdy dziecko interesuje się seksem?! 

Ostatnia aktualizacja:

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa