Sprawozdanie z realizacji programu „Szkoła dla Rodziców i Wychowawców” w roku 2015

Prosimy realizatorów i edukatorów/koordynatorów programu o przygotowanie sprawozdania z realizacji programu w 2015 roku.

Ostatnia aktualizacja:

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa