Dziecko w sytuacji kryzysowej. Wspierająca rola pracowników oświaty

Dziecko w sytuacji kryzysowej. Wspierająca rola pracowników oświaty

Sylwia Kluczyńska, Lidia Zabłocka-Żytka

Stawianie czoła sytuacjom stresowym jest wpisane w życie każdego dziecka, a sytuacje trudne są ważnym elementem rozwoju, ponieważ stwarzają okazje do trenowania umiejętności radzenia sobie ze stresem i uczą nowych sposobów rozwiązywania problemów. Istotne, aby dzieci oraz młodzi ludzie nie byli przeciążeni wyzwaniami i by stawiane przed nimi zadania były na miarę ich możliwości rozwojowych i indywidualnych. Ważne wydaje się udzielane wsparcie młodzieży przez nauczycieli w konstruktywnym rozwiązywaniu problemów i pomoc w radzeniu sobie z sytuacjami stresowymi.

Związana z pandemią w 2020 i 2021 roku kwarantanna oraz wprowadzenie zdalnego nauczania mogą być traktowane jako przykład sytuacji kryzysowej i powodować trudności w różnych sferach, a mianowicie: poznawczej – inny niż dotąd sposób nauki; emocjonalnej – niepokój związany z nowością i niejasnością sytuacji; społecznej – kontakty z rówieśnikami i nauczycielami ograniczone do tych w sieci, za pośrednictwem mediów społecznościowych.

Celem tej publikacji jest wsparcie i podkreślenie znaczenia roli nauczycieli, pedagogów

i psychologów szkolnych w procesie pomagania dzieciom i młodzieży w sytuacjach trudnych.

Zawiera ona m.in. opis sposobów i narzędzi służących rozpoznawaniu potrzeb osoby w sytuacji

trudnej, kryzysowej, traumatycznej zarówno z perspektywy szkoły, jak i poradni psychologiczno-pedagogicznej, a także praktyczne przykłady pomocy uczniom w różnych sytuacjach

kryzysowych. W publikacji zawarto także odniesienia do roli placówek doskonalenia nauczycieli w przygotowywaniu szkół i poradni do właściwego reagowania w sytuacji trudnej, kryzysowej

i traumatycznej.

W opracowaniu zawarte są przykładowe scenariusze zajęć czy ćwiczenia, które mogą być wykorzystane w pracy z uczniami.

Zapraszamy do lektury publikacji dostępnej poniżej.

Ostatnia aktualizacja: 21 kwietnia 2021

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa