Rola placówek doskonalenia nauczycieli w przygotowywaniu szkół i poradni do właściwego reagowania w sytuacji trudnej, kryzysowej i traumatycznej

© peshkova /Photogenica
© peshkova /Photogenica

Celem webinarium było dostarczenie uczestnikom wiedzy, jak i przykładów dobrych praktyk oraz sprawdzonych procedur działania, którymi pracownicy systemu oświaty  mogą inspirować się w trakcie własnej pracy zawodowej. W treści webinarium uwzględniono aktualną sytuację epidemiczną w Polsce oraz związane z nią trudności i nowe wyzwania w pracy z uczniami. Zaproponowane rozwiązania są wskazówką, w jaki sposób prowadzić działania on-line w przedszkolach, szkołach i placówkach w sytuacji ograniczonego kontaktu bezpośredniego (izolacja związana z COVID-19).

Ostatnia aktualizacja: 15 stycznia 2021

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa