Co słychać w SOT/MOT?

Proponujemy nową przestrzeń wymiany doświadczeń, prezentacji działań i ciekawych inicjatyw podejmowanych przez „Szkoły Odkrywców Talentów” i „Miejsca Odkrywania Talentów”. Zachęcamy do przesyłania informacji o podejmowanych przez Państwa instytucję ciekawych, nowatorskich działaniach, które przyczyniają się do odkrywania, wspierania zdolności, zainteresowań oraz uzdolnień dzieci i młodzieży.

Prosimy o nadsyłanie materiałów według poniższego schematu:

  1. Tytuł wydarzenia
  2. Nazwa szkoły/placówki (SOT/MOT)
  3. Logo szkoły lub symbol projektu, wydarzenia itp. – będący własnością szkoły (grafika z informacją o autorze)
  4. Abstrakt , czyli 2-3 zdania (do 475 znaków) informacji o projekcie, wydarzeniu itp.
  5. Link do materiału (np. filmik, strona gazetki szkolnej itp.) lub informacja tekstowa (czcionka Times New Roman 12, do 1800 znaków liczonych ze spacjami).

W zakładce „Co słychać w SOT/MOT?” będziemy zamieszczać krótkie teksty, notki, natomiast dłuższe materiały mogą Państwo – jak dotąd – przesyłać jako dobre praktyki.

Informacje prosimy przesyłać na adres: talenty@ore.edu.pl, w temacie wiadomości wpisując: Co słychać?

Do informacji należy dołączyć skan Oświadczenia:

Oświadczenie
Data dodania: 2016-10-05 [docx. 14.32 kB]

który prosimy przesłać również w wersji papierowej – z informacją, jakiego materiału dotyczy – na adres:

Ośrodek Rozwoju Edukacji
„Szkoła Odkrywców Talentów” lub „Miejsce Odkrywania Talentów”
ul. Polna 46a
00-644 Warszawa

Ośrodek Rozwoju Edukacji zastrzega sobie możliwość wyboru materiałów do publikacji. Za przesłane materiały zgłaszający nie otrzymują honorariów i nie wnoszą opłat.

Ostatnia aktualizacja: 8 stycznia 2018

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa