Międzynarodowa Gala Szkolnych Pasji i Talentów „We are the World”

Gimnazjum im. Jana Pawła II w Daleszycach, woj. świętokrzyskie

Międzynarodowa Gala „We are the World”, zorganizowana w daleszyckim gimnazjum, była niezwykłym koncertem, w którym wystąpili uczniowie reprezentujący cztery szkoły partnerskie projektu Comenius „Orbis Pictus” (dobra praktyka projektowa FRSE) oraz cztery kraje Europy: Cypr, Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, Słowację oraz Polskę.

Gala, organizowana cyklicznie w naszej szkole, była przeglądem i promocją uczniowskich pasji i talentów, tym razem jednak wyjątkowo atrakcyjna poprzez międzynarodowy wymiar wydarzenia. Na scenie prezentowano uczniowskie zainteresowania i osiagnięcia. Najliczniejszą grupę wykonawców stanowili wokaliści, śpiewający w różnych językach – zabrzmiały utwory w języku greckim, angielskim, słowackim, polskim, włoskim, japońskim i niemieckim. Tancerze zaprezentowali barwne stroje i tańce czterech narodów. Z wielką przyjemnością słuchaliśmy występów instrumentalistów grających na pianinie, klarnecie, perkusji i gitarze. Liczna grupa uczniów opowiedziała po angielsku o swoich zainteresowaniach np. geografią, TIK, mediami, plastyką, fotografiką, harcerstwem, wolontariatem. Finałowa piosenka „We are the World” niosła wielkie przesłanie – młodzież wyraziła miłość do Ojczyzny, Europy, historii i kultury; wypowiedziano pragnienie integracji i pokoju na świecie, podkreślono potrzebę aktywności obywatelskiej na rzecz innych oraz konieczność obalania stereotypów myślenia poprzez naukę i współpracę z innymi narodami.

Zdjęcia i filmy z Gali „We are the World”

Opracowała: Bożena Kraj

Ostatnia aktualizacja:

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa