„Doping na Piątkę” – rozwijanie zdolności tanecznych dzieci  w wieku przedszkolnym

Przedszkole Publiczne Nr 5 w Łomży 

W Przedszkolu Publicznym Nr 5 w Łomży od września realizowana jest innowacja pedagogiczna „Rozwijanie zdolności tanecznych dzieci w wieku przedszkolnym”, która skierowana jest do dzieci uzdolnionych muzycznie oraz tanecznie. Innowacja powstała w związku z dużym zainteresowaniem dzieci tańcem oraz zajęciami tanecznymi. Ma ona na celu nie tylko rozbudzanie i rozwijanie umiejętności tanecznych, ale również kształtowanie nawyku zdrowego stylu życia poprzez ruch.

 

Ruch połączony z muzyką, a w szczególności taniec, może stanowić istotny czynnik rozwoju fizycznego, umysłowego, estetycznego oraz relaksu dla dzieci. Taniec rozwija takie cechy jak: poczucie rytmu, koordynację ruchową, orientację przestrzenną, poczucie estetyki ruchów i zachowania się, cechy kulturalnego współżycia w grupie społecznej. Wyrabia u dzieci pewność siebie i odwagę oraz podnosi poczucie własnej wartości. Wspierając zdolności oraz zainteresowania dzieci tańcem, utworzono w naszym przedszkolu innowację pedagogiczną, która realizowana jest na podstawie programu zajęć tanecznych ,,Doping na piątkę”. Główną ideą programu było utworzenie w przedszkolu zespołu cheerleaderek, który składa się z dziewięciu dziewczynek cztero- oraz pięcioletnich. Zajęcia odbywają się raz w tygodniu po ok. 30 – 40 minut. Podczas zajęć stosowane było stopniowanie trudności. Zaczęto od ćwiczeń kształtujących sprawność kondycyjną, zabawy ćwiczące poczucie rytmu. Następnie wprowadzone zostały ćwiczenia rozwijające koordynację wzrokowo-ruchową. Podczas kolejnych zajęć dzieci poznawały pojedyncze ruchy układu tanecznego, ćwicząc w rozsypce. Gdy nabyły pewne umiejętności ruchowe, otrzymały pompony, którymi poruszały swobodnie do muzyki. Aktualnie dzieci ćwiczą konkretny układ taneczny, przygotowują się do pierwszego występu publicznego podczas III Zimowej Olimpiady Sportowej w Przedszkolu. Planowane są występy dzieci podczas turniejów oraz zawodów sportowych, a także imprez lokalnych na terenie miasta. Poprzez występy publiczne dzieci zdobędą szereg nowych doświadczeń, tj. pokonywanie kompleksów, nieśmiałości, będą bardziej pewne siebie, odważne, wzmocnią poczucie własnej wartości.

 

 

Ostatnia aktualizacja:

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa