„Zaczytany Targówek”

VIII Ogród Jordanowski

Celem projektu jest upowszechnianie czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży, a także kreowanie potrzeb czytelniczych w rodzinach. W ramach przedsięwzięcia zostały zrealizowane następujące działania: Krąg Narracji (miejsce spotkań czytelniczych, które powstało na terenie VIII Ogrodu Jordanowskiego); Księga Ulubionych Bajek Dzieci z Targówka (wielka księga, w której zawarte zostały bajki i ilustracje, wybrane i wykonane w przedszkolach i szkołach naszej dzielnicy); Książka w podróży (miejsca służące do wymiany książek, które powstały we wszystkich targówczańskich placówkach oświatowych). Materiał filmowy „Zaczytany Targówek” na Youtube.

Ostatnia aktualizacja:

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa