Akademia Młodych Twórców

Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego

W Łódzkim Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego realizowany jest projekt „Akademia Młodych Twórców”. W jego ramach prowadzone są cotygodniowe, dwugodzinne, nieodpłatne zajęcia edukacyjnie dla dzieci i młodzieży zainteresowanej informatyką.

 

W bieżącym roku szkolnym uczniowie szkół podstawowych i gimnazjów uczestniczą w zajęciach warsztatowych prowadzonych w grupach: ”Programowanie w Balti’e” oraz „Robotyka mobilna”. Uczniowie ze szkół ponadgimnazjalnych poznają podczas zajęć tajniki programowania w grupie: ”Programowanie w języku PHP”.

Oprócz uczestniczenia w prowadzonych zajęciach dydaktycznych członkowie AMT zorganizowali i przeprowadzili 17 grudnia 2015 roku III Forum Młodzieży Uzdolnionej Informatycznie podczas którego uzdolnieni informatycznie uczniowie mieli możliwość wygłoszenia przygotowanych przez siebie referatów a uczestnicy Forum mogli wziąć udział w zajęciach warsztatowych prowadzonych przez członków AMT.

W równolegle działającej Dziecięcej Akademii Młodych Twórców biorą udział dzieci w wieku 5-9 lat zrzeszone w dwóch sekcjach: „Konstruktorów i programistów” oraz „Badaczy i odkrywców”. Zajęcia odbywają się w pracowniach komputerowych i mechatronicznych oraz w modelowej pracowni edukacyjnej przeznaczonej dla dzieci i nauczycieli z łódzkich przedszkoli oraz szkół podstawowych o nazwie „Studio Aktywności Dzieci i Nauczycieli”.

Tematyka przeprowadzonych zajęć w sekcji „Konstruktorów i programistów” dotyczy: konstruowania i programowania robotów mobilnych, sekretów elektroniki oraz programowania. Dzieci w sekcji „Badaczy i odkrywców” poznają między innymi niezwykłą moc magnesów, wiatru oraz świat podwodny i zagadkowy wszechświat.

Sławomir Szaruga – konsultant ds. edukacji informatycznej, koordynator AMT

Janusz Moos – Dyrektor Łódzkiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego

Ostatnia aktualizacja:

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa