Wydział Specjalnych Potrzeb Edukacyjnych

Wydział Specjalnych Potrzeb Edukacyjnych

Szkolenie „Środowiskowy model wczesnego wspomagania rozwoju dziecka i wsparcia rodziny – idea i założenia, III edycja

Źródło: pixabay.com

Wydział Specjalnych Potrzeb Edukacyjnych Ośrodka Rozwoju Edukacji zaprasza do udziału w szkoleniu Środowiskowy model wczesnego wspomagania rozwoju dziecka i wsparcia rodziny – idea i założenia, III edycja, które odbędzie w terminie od 25 marca 2024 r. do 15 kwietnia 2024 r. na platformie e-kursy.ore.edu.pl. Szkolenie ma na celu poszerzenie wiedzy oraz wzbogacenie warsztatu pracy osób realizujących wczesne wspomaganie rozwoju dziecka we współpracy z rodziną i środowiskiem. Szkolenie zorganizowane jest formule online […]

Agresja i autoagresja u dzieci ze spektrum autyzmu – szkolenie online

Źródło: fotolia

Wydział Specjalnych Potrzeb Edukacyjnych Ośrodka Rozwoju Edukacji zaprasza do udziału w szkoleniu online „Agresja i autoagresja u dzieci ze spektrum autyzmu”. Spotkanie odbędzie się 12 marca 2024 r. na platformie edukacyjnej. Cele: poszerzenie wiedzy na temat przyczyn agresji i autoagresji; wzbogacenie warsztatu pracy z dzieckiem ze spektrum autyzmu przejawiającym zachowania agresywne i autoagresywne; wsparcie szkoły w działaniach na rzecz budowania włączającego środowiska. Do udziału w wydarzeniu zapraszamy przedstawicieli poradni psychologiczno-pedagogicznych, placówek doskonalenia […]

Uczeń w sytuacji kryzysowej

Źródło: Photogenica

Wydział Specjalnych Potrzeb Edukacyjnych Ośrodka Rozwoju Edukacji zorganizował cykl szkoleń online dotyczących ucznia w sytuacji kryzysowej. Celem szkoleń było doskonalenie kadr systemu oświaty w zakresie poszerzenia wiedzy na temat sposobów funkcjonowania uczniów doświadczających kryzysu, zaprezentowanie narzędzi służących rozpoznawaniu potrzeb ucznia w sytuacji trudnej, kryzysowej, traumatycznej, zwiększenie kompetencji w zakresie reagowania w sytuacjach kryzysowych, omówienie działań wspierających na poziomie szkoły i jej roli w budowaniu […]

Szkolenia: Uczeń w sytuacji kryzysowej

Źródło: Fotolia

Wydział Specjalnych Potrzeb Edukacyjnych Ośrodka Rozwoju Edukacji zaprasza do udziału w cyklu szkoleń online dotyczących ucznia w sytuacji kryzysowej. Poprzednia edycja tej formy doskonalenia miała formułę stacjonarną i cieszyła się dużym zainteresowaniem. W tej edycji proponujemy dwa szkolenia online: szkolenie Uczeń w sytuacji kryzysowej – przyczyny, symptomy, wybrane sposoby reagowania, które odbędzie się 4 grudnia 2023 r. Elektroniczny formularz rejestracji szkolenie Uczeń w sytuacji kryzysowej […]

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa