Bank Dobrych Praktyk: Innowacja pedagogiczna. Wyobraź sobie… – trening wyobraźni

Publikacja z cyklu Bank Dobrych Praktyk: Innowacja pedagogiczna. Wyobraź sobie… – trening wyobraźni, przygotowana przez Iwonę Gładkowską-Skrobas, to kolejne po Grywalizacja w szkole. Jak Szkoła Podstawowa nr 40 w Lublinie walczy ze smokiem Hałasem opracowanie tej autorki.

Innowacja pedagogiczna jest wynikiem przemyśleń i ewaluacji zajęć z kreatywnego myślenia. Powstała w związku z potrzebą kształtowania u uczniów samodzielności i odpowiedzialności za własny proces uczenia się.

Publikacja zawiera szczegółowy opis innowacji – jej założenia i cele, metody i formy pracy oraz propozycję zajęć umożliwiających odkrywanie potencjału twórczego uczniów klas I–IV. Stanowi uzupełnienie oferty pracy z dziećmi w obszarze rozwoju wyobraźni i kreatywności. Autorka prezentuje zarówno podstawy teoretyczne działań, jak i przykłady praktycznych ćwiczeń i zadań wspierających rozwój uczniów w zróżnicowanej grupie. Dla nauczyciela oznacza to sposobność przeprowadzenia analizy potencjału twórczego w klasie, dostrzeżenia różnorodności i spojrzenia na nią jak na czynnik sprzyjający edukacji.

Opracowanie przeznaczone jest dla wychowawców, specjalistów, nauczycieli przedmiotu oraz rodziców. Ma zachęcić ich do inspirowania uczniów, którzy dzięki temu będą stawiali odważne hipotezy i przekraczali utarte sposoby myślenia.

Ostatnia aktualizacja: 9 kwietnia 2024

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa