Edukacja na rzecz zrównoważonego rozwoju, czyli jak uczyć ekologii w szkole podstawowej

Artykuł profesora Piotra Skubały popularyzuje problematykę ochrony przyrody i zrównoważonego rozwoju, przede wszystkim – ideę edukacji ekologicznej młodego pokolenia. Autor przytacza poglądy badaczy i znanych aktywistów na temat naszego współistnienia ze światem natury oraz konieczności jej ochrony poprzez racjonalne postępowanie. Nauczycielom rekomenduje własny dekalog trenera edukacji ekologicznej w celu zapewnienia najmłodszym bezpiecznej i zrównoważonej przyszłości, postuluje przyjęcie odpowiedzialność za środowisko, za inne żywe istoty, za przyszłe pokolenie.

Ostatnia aktualizacja: 15 stycznia 2024

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa