Oferta doskonalenia Wydziału Rozwoju Kompetencji Kluczowych

w roku szkolnym 2023/2024

Lp.NazwaFormaAdresatTermin
1Neurodydaktyka w nauczaniu języka francuskiego: odkrywanie i refleksja, czyli uczenie się poprzez rozwiązywanie problemów.stacjonarne
(warsztat i wykład)

Doradcy metodyczni, nauczyciele konsultanci i nauczyciele języka
francuskiego nauczający w szkołach podstawowych klasy 7 i 8. oraz w szkołach ponadpodstawowych
29-30.09.2023 r.
2Jak motywować uczniów do wypowiedzi ustnej w języku francuskim.stacjonarne (warsztat i wykład)Doradcy metodyczni, nauczyciele konsultanci i nauczyciele języka francuskiego nauczający w szkołach podstawowych klasy 7 i 8 oraz w szkołach ponadpodstawowych.23.09.2023 r.
3DELFORT Jak szybko przygotować motywującą i efektywną lekcję języka niemieckiego.stacjonarne (warsztat i wykład)Czynni zawodowo nauczyciele języka niemieckiego II i III etapu edukacyjnego oraz nauczyciele konsultanci i doradcy metodyczni zajmujący się językiem niemieckim oraz pracujący w publicznych placówkach systemu edukacji09.10.2023 r.
4Wydajna lekcja języka niemieckiego, czyli dużo materiału, a mało czasu.online (warsztat i wykład)Czynni zawodowo nauczyciele języka niemieckiego II i III etapu edukacyjnego oraz nauczyciele konsultanci i doradcy metodyczni zajmujący się językiem niemieckim oraz pracujący w publicznych placówkach systemu edukacji23.09.2023 r.
5Ewaluacja i udzielanie informacji zwrotnej na lekcji języka niemieckiego.stacjonarne (warsztat i wykład)Czynni zawodowo nauczyciele języka niemieckiego II i III etapu edukacyjnego oraz nauczyciele konsultanci i doradcy metodyczni zajmujący się językiem niemieckim oraz pracujący w publicznych placówkach systemu edukacji.07.10.2023 r.
6Tematyka kulturoznawcza na lekcjach języka niemieckiego.stacjonarne (warsztat i wykład)Czynni zawodowo nauczyciele języka niemieckiego II i III etapu edukacyjnego oraz nauczyciele konsultanci i doradcy metodyczni zajmujący się językiem niemieckim oraz pracujący w publicznych placówkach systemu edukacji.30.09.2023 r.
7Jak uczyć literatury? Praca z uczniem z Ukrainy na lekcjach języka polskiego.szkolenie onlinePDN (nauczyciele konsultanci i doradcy metodyczni), nauczyciele zainteresowani tematyką szkoleniarok szkolny 2023/2024
8Wirtualne archiwa i zbiory - nowy głos o przeszłości dla przyszłości .szkolenie onlinePDN (nauczyciele konsultanci i doradcy metodyczni), biblioteki pedagogiczne,nauczyciele bibliotekarze, nauczyciele zainteresowani tematyką szkolenia04.10.2023 r. 14.11.2023 r.
9Doskonalenie kompetencji nauczycieli w zakresie interdyscyplinarnych i projektowych metod nauczania przedmiotów matematycznych i naukowo-technicznych.szkolenie onlinePDN - pracownicy, nauczyciele konsulltanci, doradcy metodyczni, nauczyciele zainteresowani tematyką szkoleniarok szkolny 2023/2024
10Zastosowanie kompetencji cyfrowych w nauczaniu przedmiotów matematycznych i naukowo-technicznych.szkolenie onlinePDN - nauczyciele konsultanci, nauczyciele doradcy metodyczni, dyrektorzy szkół, nauczyciele zainteresowani tematyką szkoleniarok szkolny 2023/2024
11Kurs e-learningowy „Odkrywamy prawo humanitarne” – we współpracy z ZG PCK.szkolenie onlinePDN - pracownicy, nauczyciele konsultanci i doradcy metodycznimarzec-maj 2024 r.
12Pełnienie funkcji krajowego punktu kontaktowego ds. Europejskiego Centrum Języków Nowożytnych w Grazu.punkt kontaktowy programuPrzedstawiciele instytucji edukacyjnych (uczelnie wyższe, kuratoria, PDN, BP, PPP, szkoły podstawowe i ponadpodstawowe)rok szkolny 2023/2024
13Zorganizowanie dla nauczycieli szkolenia z zakresu nowego przedmiotu Biznes i zarządzanie ze skupieniem się na wymiarze praktycznym z wykorzystaniem wypracowanych w ramach projektu ZNE metod nauczania i narzędzi diagnostycznych.szkolenie onlinePDN - nauczyciele konsultanci, doradcy metodyczni oraz nauczyciele posiadający kompetencje do nauczania przedmiotu Biznes i zarządzanierok szkolny 2023/2024
14Egzamin maturalny z języka angielskiego - jak dobrze przygotować do niego uczniów?webinariumPDN - nauczyciele konsultanci, doradcy metodyczni oraz nauczyciele języka angielskiego na III etapie edukacyjnymIV kwartał 2023 r.
15Doskonalenie kompetencji metodycznych nauczycieli relizujących edukację dwujęzyczną z językiem hiszpańskim.szkolenie stacjonarne i szkolenie onlinePDN - nauczyciele konsultanci, doradcy metodyczni oraz nauczyciele pracujący w oddziałach dwujęzycznych z językiem hiszpańskimrok szkolny 2023/2024
16Edukacja na rzecz zrównoważonego rozwoju, czyli jak uczyć ekologii w szkole podstawowej?szkoleniePDN - nauczyciele konsultanci, doradcy metodyczni oraz nauczyciele edukacji wczesnoszkolnejIV kwartał 2023 r.
17Edukacja twórczego doświadczania, czyli o edukacji przestrzennej w praktyce szkolnej.szkoleniePDN - nauczyciele konsultanci, doradcy metodyczni oraz nauczyciele zainteresowani tematyką szkoleniarok szkolny 2023/2024
18Jak wykorzystywać Breviarium kanonu kulturowego na zajęciach dydaktycznych?szkoleniePDN - nauczyciele konsultanci, doradcy metodyczni28.09.-29.09.2023
19Uczeń z doświadczeniem migracji w polskiej szkole.szkolenie onlinePDN - nauczyciele konsultanci, doradcy metodyczni, kadra zarządzająca oraz nauczyciele realizujący pracę w środowisku wielokulturowym zainteresowani tematyką szkoleniarok szkolny 2023/2024
20Nauczanie języka polskiego jako drugiego.szkolenie onlinePDN - nauczyciele konsultanci, doradcy metodyczni, kadra zarządzająca oraz nauczyciele zainteresowani tematyką szkoleniarok szkolny 2023/2024
21Po co uczyć łaciny? Metakompetencje w nauczaniu języka łacińskiego.szkolenie onlinePDN - nauczyciele konsultanci, doradcy metodyczni, kadra zarządzająca oraz nauczyciele zainteresowani tematyką szkoleniaIV kwartał 2023 r.
22Motywacja i indywidualizacja w nauczaniu języka łacińskiego.szkolenie onlinePDN - nauczyciele konsultanci, doradcy metodyczni, kadra zarządzająca oraz nauczyciele zainteresowani tematyką szkoleniaI kwartał 2024 r.
23Doskonlenie kompetencji metodycznych nauczycieli języka francukiego w zakresie wykorzystania narzędzi cyfrowych, zróżnicowanych form i metod w nauczaniu języka francuskiego.szkolenie onlinePDN - nauczyciele konsultanci, doradcy metodyczni, nauczyciele języka francuskiego zainteresowani tematyką szkoleniarok szkolny 2023/2024

Oferta doskonalenia ORE

Ostatnia aktualizacja: 24 września 2023

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa