Wydział Rozwoju Kompetencji Kluczowych − Kontakt

Marzena Murawska
kierownik wydziału
tel. 22 345 37 00 wew. 480
marzena.murawska@ore.edu.pl

Michał Filus
starszy specjalista
tel. 22/ 345 37 93 w. 401
michal.filus@ore.edu.pl

Michał Gołębiowski
referent
tel. 22 345 37 49 wew.440
michal.golebiowski@ore.edu.pl

Agnieszka Jaworska
starszy specjalista
tel. 22 345 37 29 wew. 420
agnieszka.jaworska@ore.edu.pl

Agnieszka Ratschka
referent
tel. 22 345 37 00 wew.400
agnieszka.ratschka@ore.edu.pl

Anna Susek
starszy specjalista
tel. 22 345 37 75 wew. 460
anna.susek@ore.edu.pl

Marina Warsimaszwili
starszy specjalista
tel. 22 345 37 20 wew. 430
marina.warsimaszwili@ore.edu.pl

Grażyna Antonina Wojszczyk
starszy specjalista
tel. 22 345 37 00 wew.470
grazyna.wojszczyk@ore.edu.pl

Ostatnia aktualizacja: 5 grudnia 2023

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa