Szkolenie e-learningowe „Edukacja zdrowotna w szkole. IV edycja”.

Źródło: fotolia
Źródło: fotolia

Zapraszamy do udziału w kolejnej edycji szkolenia e-learningowego „Edukacja zdrowotna w szkole.
IV edycja”.

Jest ono adresowane dla nauczycieli wychowania fizycznego i nauczycieli innych przedmiotów prowadzących zajęcia z edukacji zdrowotnej z uwzględnieniem zróżnicowania potrzeb edukacyjnych
i rozwojowych dzieci i młodzieży.

Termin szkolenia: 20 lipca−23 sierpnia 2023 r.

Rekrutacja jest możliwa do 18.08.2023 r.

Celem szkolenia jest doskonalenie kompetencji nauczycieli w obszarze ograniczania występowania nadwagi i otyłości wśród dzieci i młodzieży z uwzględnieniem zróżnicowania potrzeb edukacyjnych
i rozwojowych oraz zwiększenie wiedzy uczestników kursu ww zakresie.

Szkolenie ma charakter samokształceniowy i będzie realizowane na platformie e-learningowej ORE.

W szkoleniu mogą wziąć udział wyłącznie osoby, które zapisały się na nie przez platformę szkolenia ORE oraz nie brały udziału w poprzedniej edycji szkolenia. Wszystkie zapisane osoby, które spełnią kryteria otrzymają od kierownika formy doskonalenia instrukcję do logowania wraz z jednorazowym kodem dostępu.

Elektroniczny formularz rejestracji

Zaświadczenia ukończenia szkolenia będą dostępne do samodzielnego pobrania. Po zakończeniu szkolenia kierownik formy doskonalenia wyśle instrukcję w jaki sposób pobrać zaświadczenie. Informację otrzymają osoby, które uzyskają minimum 40 z 60 punktów z testu końcowego.

Udział w szkoleniu jest bezpłatny.

Serdecznie zapraszamy do udziału w szkoleniu.

Kontakt: Bożena Jodczyk, e-mail:bozena.jodczyk@ore.edu.pl

Ostatnia aktualizacja: 11 lipca 2023

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa