Szkolenie e-learningowe „Planowanie działań w zakresie promocji zdrowia. Od diagnozy do ewaluacji”

Źródło: shutterstock
Źródło: shutterstock

Zapraszamy do udziału w szkoleniu e-learningowym „Planowanie działań w zakresie promocji zdrowia. Od diagnozy do ewaluacji”. Szkolenie skierowane jest do pracowników pedagogicznych szkół i innych placówek oświatowych oraz specjalistów i nauczycieli-konsultantów z placówek doskonalenia nauczycieli.

Termin szkolenia: 15 czerwca – 10 lipca 2023 r.

Cele szkolenia:

  1. Wzrost wiedzy uczestników szkolenia w zakresie diagnozowania potrzeb, planowania, realizacji i ewaluacji działań prozdrowotnych w szkole/placówce oświatowej.
  2. Podniesienie kompetencji uczestników szkolenia w zakresie opracowywania planu działań prozdrowotnych na podstawie wybranego problemu priorytetowego.

W szkoleniu mogą wziąć udział wyłącznie osoby, które wcześniej zapisały się na nie za pomocą formularza elektronicznego.

Szkolenie prowadzone jest metodą e-learningową i ma charakter samokształceniowy. Uczestnicy samodzielnie zapoznają się z proponowanymi materiałami w ramach programu szkolenia.

Zaświadczenie ukończenia szkolenia będzie dostępne do samodzielnego pobrania. Po zakończeniu szkolenia kierownik formy doskonalenia wyśle instrukcję w jaki sposób pobrać zaświadczenie.

Udział w szkoleniu jest bezpłatny.

Elektroniczny formularz rejestracji

Zapraszam do udziału.

Kontakt: Valentina Todorovska-Sokołowska e-mail: valentina.todorovska@ore.edu.pl

Ostatnia aktualizacja: 1 czerwca 2023

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa