Szkoła przyjazna uczniom z chorobą przewlekłą

Publikacja dla nauczycieli, rodziców i opiekunów, dotycząca psychologicznych i społecznych aspektów funkcjonowania dziecka z chorobą przewlekłą w szkole i przedszkolu. Jest częścią wspólnego projektu Ośrodka Rozwoju Edukacji i Wydziału Pedagogicznego Uniwersytetu Warszawskiego „Zaspokajanie potrzeb edukacyjnych uczniów z chorobami przewlekłymi w edukacji włączającej”, uwieńczonego konferencją, z której pochodzą zamieszczone teksty prelegentów. Uczestnicy spotkania odnieśli się do kwestii funkcjonowania uczniów, pracy nauczycieli oraz zagadnień współpracy z instytucjami wspierającymi.

W publikacji zamieszczono wypowiedzi teoretyków i praktyków, które mogą służyć jako pomoc w szerokim znaczeniu – zarówno poprzez upowszechnianie wiedzy z dziedziny psychoneuroimmunologii, popularyzowanie wiadomości na temat roli stylu życia i odżywiania w prewencji chorób przewlekłych, jak i przedstawienie przykładów wsparcia społecznego udzielanego w środowisku szkolnym i pozaszkolnym.

Ostatnia aktualizacja: 15 marca 2022

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa