Wykorzystanie tablic interaktywnych oraz interaktywnych monitorów dotykowych na zajęciach edukacyjnych

Publikacja przeznaczona jest dla nauczycieli konsultantów i specjalistów z publicznych oraz niepublicznych placówek doskonalenia nauczycieli, doradców metodycznych i nauczycieli. Zawiera cztery ramowe programy szkoleń, jeden dla pierwszego etapu edukacyjnego (klasy I–III), dwa dla drugiego (klasy IV–VI i VII–VIII) oraz jeden dla trzeciego (klasy szkoły ponadpodstawowej) z zakresu wykorzystania na zajęciach edukacyjnych tablic interaktywnych oraz interaktywnych monitorów dotykowych. Ramowe programy zostały przygotowane w taki sposób, aby można było opracować na ich podstawie szczegółowe programy szkoleń dla nauczycieli dowolnych przedmiotów.

Wszystkie programy szkoleń zawierają wspólną część wstępną dotyczącą aspektów technicznych sprzętu oraz część główną opracowaną jednakowo pod względem układu treści dla poszczególnego etapu edukacyjnego. Każdy z nich zawiera ponadto informacje ogólne, cele ogólne i szczegółowe szkolenia, treści nauczania, zalecane formy i metody realizacji programu oraz przykładowy rozkład treści nauczania.

Autorzy w programach szkoleń proponują 25-godzinny kurs dla nauczycieli, podczas którego zostaną zapoznani z podstawami pracy z użyciem tablic i ekranów interaktywnych w sposób łatwy i efektywny. Szkolenia zawierają część teoretyczną, lecz główny nacisk położony został na ćwiczenia praktyczne i poznanie, na czym polegają dobre praktyki. Ważną częścią programu jest także metodyka pracy z technologiami interaktywnymi, która odpowiednio stosowana pozwoli nauczycielom w pełni wykorzystywać potencjał technologiczny.

Proponowane treści w programach szkolenia, zgodne z zapisami podstawy programowej dla każdego etapu edukacyjnego, mają przygotować nauczycieli do wspierania uczniów w rozwijaniu najważniejszych umiejętności kształcenia ogólnego, m.in. takich jak krytyczna analiza oraz kreatywne rozwiązywanie problemów z różnych dziedzin ze świadomym wykorzystaniem metod i narzędzi wywodzących się z informatyki.

Ostatnia aktualizacja: 24 lutego 2022

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa