Webinarium: Ochrona zdrowia psychicznego – promocja zdrowia psychicznego, profilaktyka i wsparcie psychospołeczne dla uczniów w czasie pandemii. Rola psychologów i pedagogów szkolnych

Zapraszamy specjalistów z poradni psychologiczno-pedagogicznych, placówek doskonalenia nauczycieli, specjalistów i nauczycieli pracujących w szkołach i przedszkolach na bezpłatne webinarium „Ochrona zdrowia psychicznego – promocja zdrowia psychicznego, profilaktyka i wsparcie psychospołeczne dla uczniów w czasie pandemii. Rola psychologów i pedagogów szkolnych”, które odbędzie się w pięciu terminach: 15, 22, 29 października i 5, 26 listopada 2021. Celem webinarium jest dostarczenie uczestnikom wiedzy, przykładów dobrych praktyk oraz sprawdzonych procedur działania, którymi pracownicy systemu oświaty będą mogli inspirować się w trakcie własnej pracy zawodowej.

W treści webinarium uwzględniona będzie sytuacja epidemiczna w Polsce oraz związane z nią trudności i wyzwania w pracy z uczniami. Zaproponowane rozwiązania będą wskazówką, w jaki sposób prowadzić działania w przedszkolach, szkołach i placówkach.

Zgłoszenia przyjmujemy za pomocą formularza elektronicznego.

Organizatorem wydarzenia jest Wydział Diagnozy i Współpracy z Poradniami Psychologiczno-Pedagogicznymi Ośrodka Rozwoju Edukacji.

Zapraszamy!

Ostatnia aktualizacja: 5 października 2021

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa