Diagnoza poziomu rozwoju językowego uczniów – webinarium dla poradni

fot. Fotolia.ocm
fot. Fotolia.ocm

Zapraszamy specjalistów (pedagogów, psychologów, logopedów) z poradni psychologiczno-pedagogicznych do udziału w webinarium „Diagnoza poziomu rozwoju językowego uczniów klas I–III szkół podstawowych oraz działania postdiagnostyczne wspierające realizację treści wynikających z podstawy programowej kształcenia ogólnego w zaburzeniach mowy i języka”.

Celem webinarium jest omówienie następujących zagadnień:

  1. Zaburzenia języka i komunikacji.
  2. Trudności diagnostyczne (terminologia, klasyfikacja medyczna, naukowa i orzecznictwo oświatowe).
  3. SLI – specyficzne zaburzenia językowe. SLI a opóźniony rozwój mowy.
  4. Diagnoza – Test Rozwoju Językowego (TRJ).
  5. Rozwijanie kompetencji językowej i komunikacyjnej. Wsparcie po diagnozie z wykorzystaniem baterii TRJ. Działania postdiagnostyczne uwzględniające treści wynikającej z podstawy programowej.

Zastrzegamy jednak, że podczas webinarium nie będą podejmowane zagadnienia z zakresu psychometrii, której znajomość jest niezbędna do stosowania narzędzia.

Do udziału w webinarium zapraszamy psychologów, pedagogów i logopedów z poradni psychologiczno-pedagogicznych, którzy posiadają wersję papierową narzędzia diagnostycznego pn. Test Rozwoju Językowego IBE.

Jedyną możliwą drogą rejestracji na ww. webinarium jest elektroniczny formularz rejestracyjny.

Webinarium jest bezpłatne. Zapraszamy do udziału.

Ostatnia aktualizacja: 26 kwietnia 2021

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa