Webinarium: „Rola placówek doskonalenia nauczycieli w przygotowywaniu szkół i poradni do właściwego reagowania w sytuacji trudnej, kryzysowej i traumatycznej”

fot. Fotolia.com
fot. Fotolia.com
fot. Fotolia.comfot. Fotolia.com

Zapraszamy specjalistów z poradni psychologiczno-pedagogicznych, placówek doskonalenia nauczycieli, specjalistów i nauczycieli pracujących w szkołach i przedszkolach na bezpłatne webinariumRola placówek doskonalenia nauczycieli w przygotowywaniu szkół i poradni do właściwego reagowania w sytuacji trudnej, kryzysowej i traumatycznej”, które odbędzie się 11.03.2021.

Celem webinarium jest dostarczenie uczestnikom wiedzy, przykładów dobrych praktyk oraz sprawdzonych procedur działania, którymi pracownicy systemu oświaty będą mogli inspirować się w trakcie własnej pracy zawodowej.

W treści webinarium uwzględniona będzie aktualna sytuacja epidemiczna w Polsce oraz związane z nią trudności i nowe wyzwania w pracy z uczniami. Zaproponowane rozwiązania będą wskazówką, w jaki sposób prowadzić działania on-line w przedszkolach, szkołach i placówkach, w sytuacji ograniczonego kontaktu bezpośredniego (izolacja związana z COVID-19).

Zgłoszenia przyjmujemy do 11 marca wyłącznie za pomocą formularza elektronicznego.

Organizatorem wydarzenia jest Wydział Diagnozy i Współpracy z Poradniami Psychologiczno-Pedagogicznymi Ośrodka Rozwoju Edukacji.

Ostatnia aktualizacja: 5 marca 2021

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa