„Praktyczne przykłady sposobów reagowania na różnorodne sytuacje trudne, kryzysowe, traumatyczne, z którymi może się spotkać/spotyka się przedszkole/szkoła/poradnia”

fot. Fotolia.com
fot. Fotolia.com

Zapraszamy specjalistów z poradni psychologiczno-pedagogicznych, placówek doskonalenia nauczycieli, specjalistów i nauczycieli pracujących w szkołach i przedszkolach na bezpłatne webinariumPraktyczne przykłady sposobów reagowania na różnorodne sytuacje trudne, kryzysowe, traumatyczne, z którymi może się spotkać/spotyka się przedszkole/szkoła/poradnia, które odbędzie się w trzech terminach: 26, 30 i 31 marca 2021 r.

Celem webinarium jest dostarczenie uczestnikom wiedzy, przykładów dobrych praktyk oraz sprawdzonych procedur działania, którymi pracownicy systemu oświaty będą mogli inspirować się w trakcie własnej pracy zawodowej.

W treści webinarium uwzględniona będzie aktualna sytuacja epidemiczna w Polsce oraz związane z nią trudności i nowe wyzwania w pracy z uczniami. Zaproponowane rozwiązania będą wskazówką, w jaki sposób prowadzić działania on-line w przedszkolach, szkołach i placówkach, w sytuacji ograniczonego kontaktu bezpośredniego (izolacja związana z COVID-19).

Zgłoszenia przyjmujemy za pomocą formularza elektronicznego.

Organizatorem wydarzenia jest Wydział Diagnozy i Współpracy z Poradniami Psychologiczno-Pedagogicznymi Ośrodka Rozwoju Edukacji.

Zapraszamy!

 

Ostatnia aktualizacja: 9 marca 2021

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa